Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve İsmi: SOS 100-Engellilik Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği: Engelliğin ve engelli bireyin fiziksel ve sosyal tanımı, engellilik araştırmalarının dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, tarihçesi, engellilik konusunun ele alınışında, sorunların tespitinde, analizinde ve önerilerin şekillenmesinde engellilik sosyolojisinin önemi, katkısı, engellilik sosyolojisindeki teorik yaklaşımlar ele alınır ve Türkiye’deki engelli bireylere ilişkin sorunların tespitine yönelik yapılmış çalışmalar derlenir
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci, engellilik konusuna sosyolojik bakış açısıyla yaklaşmayı, konuyu ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeve ile değerlendirmeyi öğrenecek ve edindiği bu donanımla engelli bireylere ilişkin araştırmaları uygulayabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma, bireysel ya da grup çalışmaları ve sunum
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı iki ‘ara sınav’ (%50) ve bir ‘genel sınav’ (%50).
Önerilen Okuma Listesi:
Arıkan, Ç. (2002), “Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım” UFKUN ÖTESI BILIM DERGISI, 2(1), 11-25.
Barnes, C. (1996), "Theories of Disability and the Origins of the Oppresion of Disabled People in Western Society", in. DISABILlTY AND SOCIETY:EMERGlNG ISSUES AND INSIGHTS, Ed L.Barton, London:Longrnan.
Barnes, C. (1998), "The Social Model of Disability: A Sociological Phenomenon Ignored by Sociologists?", in. THE DISABILlTY READER: SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVES, Ed. T. Shakespeare, New York: Casseli Pub.
Burcu, E. (2002), "Üniversitede Okuyan Özürlü Öğrencilerin Sorunları: Hacettepe Beytepe Kampüsü Öğrencileri Örneği", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBIYAT FAKÜLTESI DERGISI, 19 (i): 83-103.
Burcu, E. (2004), "Görme Özürlü Öğrencilerin Eğitimlerine İlişkin Düşünceleri ve Sorunları: Ankara Örneği", UFKUN ÖTESI BILIM DERGISI, 4 (2): 23-47.
Burcu, E. (2005), "Görme Özürlü Çocukların Geleceğe İlişkin Düşüncelerinde Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyinin Önemi: Ankara Örneği", SOSYOLOJI KONFERANSLARI,37-54.
Burcu, E. (2006), Türkiye'de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Burcu, E. (2006), “Özürlülük Kimliği ve Etiketlemenin Kişisel ve Sosyal Söylemleri”, HACETTEPE ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI DERGISI, Aralık, sayı:2, cilt 23, ss: 61-84.
Burcu, E. (2007), Disability and Youth Suicide: A Focus Group Study of Disabled University Students, REVIEW OF DISABILITY STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, Vol.III, Issue 1-2, pp.33-47
Burcu, E. (2010), Engellilik Modelleri Üzerine, N.Güngör Ergan, E.Burcu, B.Şahin (ed.), HÜSEYİN YALÇIN’A ARMAĞAN: SOSYOLOJİ YAZILARI 3, ss:60-83, Ankara:Hacettepe Üniversitesi.
Karataş, K. (2002), “Engellilerin Toplumla Bütünleşme Sorunları Bir Sosyal Politika Yaklaşımı”, UFKUN ÖTESI BILIM DERGISI, 2(2), 43-55.
T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, (2002), Türkiye Özürlüler Araştırması, Ankara Özürlüler İdaresi Başkanlığı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr