Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: İNG 437-İngilizce VII

Dersin Türü: Zorunlu
Ders Düzeyi: Lisans
Dersin Süresi:Yarı yıllık
Ön Koşulu: Var (ING-338 dersinden en az C1 notuyla başarılı olmak)
Eğitim Dili: İngilizce
Dersin Kredisi: 3 0 3
AKTS Kredisi: 3
Dersin İçeriği: İNG - 338 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta-üstü düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. 
Temel Öğretme Ve Değerlendirme Yöntemi : Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Etkin katılım ve öğrenen özerkliğini destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarısı ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan  genel sınavın % 50’si ile belirlenir.
Önerilen Kaynaklar   :  
Oxeden Clive, Koenig Christina Latham and Hamilton Gill New English File Upper Intermediate / Student’s Book / Workbook  / CD – Rom / Kasetler (Oxford UP, 2009)
Muafiyet Sınavı: Her döneminin (güz ve bahar) başında yapılır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr