Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: İNG 338-İngilizce VI

Dersin Statüsü: Zorunlu
Dersin Kredisi: 3 0 3
AKTS Kredisi: 3
Ders Düzeyi: Lisans
Dersin İçeriği: İNG - 337 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Dersin Süresi:Yarı yıllık
Eğitim Dili:İngilizce
Ön Koşulu:Var (ING-337 dersinden en az C1 notuyla başarılı olmak)
Temel Öğretme Ve Değerlendirme Yöntemi :Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Etkin katılım ve öğrenen özerkliğini destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarısı ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan  genel sınavın % 50’si ile belirlenir.
Önerilen Kaynaklar
Oxeden Clive, Koenig Christina Latham and Hamilton Gill New English File Intermediate / Student’s Book / Workbook / CD Rom / Kasetler (Oxford UP, 2009)
Muafiyet Sınavı: her döneminin (güz ve bahar) başında yapılır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr