Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: İNG 337-İngilizce V

Dersin Türü: Zorunlu
Ders Düzeyi: Lisans
Dersin Süresi: Yarı yıllık
Ön Koşulu: Var (ING-238 dersinden en az C1 notuyla başarılı olmak)
Eğitim Dili: İngilizce
Dersin Kredisi: 3 0 3
AKTS Kredisi: 3
Dersin İçeriği: İNG -238 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Temel Öğretme ve Değerlendirme Yöntemi: Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Etkin katılım ve öğrenen özerkliğini destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarısı ara sınavların % 50’si ve yarıyıl sonunda yapılan  genel sınavın % 50’si ile belirlenir.
Önerilen Kaynaklar:
Oxeden Clive, Koenig Christina Latham and Hamilton Gill
New English File Intermediate / Student’s Book / Workbook / CD – Rom / Kasetler (Oxford UP, 2009)
Muafiyet Sınavı:  Her döneminin (güz ve bahar) başında yapılır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr