Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: İNG 127-İngilizce I

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Süresi: Bir yarıyıl
Ön Koşulu: Yok
Eğitim Dili: İngilizce
Dersin Kredisi: 2 2 3
ECTS   Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama,  yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Temel Öğretme ve Değerlendirme Yöntemi: Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Etkin katılım ve öğrenci özerkliğini  destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve teknikler benimsenmektedir. Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si  ve yarıyıl sonunda yapılan  genel sınavın % 50’si ile belirlenir.
Önerilen Kaynaklar:
Oxeden Clive, Koenig Christina Latham and Selingson Paul.
New English File Elementary/ Student’s Book / Workbook / CD–Rom / Kasetler (Oxford UP, 2009)
Muafiyet Sınavı: Her döneminin (güz ve bahar) başında yapılır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr