Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: FEL 104-Felsefeye Giriş

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 4 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 4 0 4
ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Bölüm Öğretim Üyeleri
Dersin İçeriği:

 • Bir Bilgi Alanı Olarak Felsefe ve Bilim.
 • Felsefenin Temel Disiplinleri: Varlık ve Bilgi Felsefesi
 • Felsefenin Temel Disiplinleri: Etik, Sanat Felsefesi
 • Dünyaya Felsefeyle (Kavramlarla) Bakmak: İki Örnek: Platon’un Lysis ve Lakhes diyalogları
 • Dünyaya Felsefeyle Bakmak: Bochenski: “Doğruluk”, “Varlık” Kavramları
 • Dünyaya Felsefeyle Bakmak: Bochenski: “İnsan”, “Toplum” Kavramları
 • Çağımıza Felsefeyle Bakmak: Çağımızın Tartışmalı Bir Karamı
 • Çağımıza Felsefeyle Bakmak: Çağımızın Tartışmalı Bir Kavramı

Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci

 • Felsefeyi öteki bilgi alanlarından ayırır.
 • Felsefenin belli başlı alanlarını, bu alanlarındaki temel problemleri ve onlara önerilen belli başlı çözümleri öğrenmiş olur.
 • Dünyaya ve içinde yaşanan çağa felsefeyle (kavramlarla) bakabilme becerisini kazanır.
 • Felsefe eğitimi almış ya da almamış kişilere felsefenin nasıl bir etkinlik olduğunu, temel problemlerini ve onlara önerilen belli başlı çözümleri anlatabilir.
 • Yaşanan çağ ve coğrafyaya özgü felsefe problemlerini yakalayabilme ve onlara kendi başına çözümler üretme becerisini edinir.

Öğretme Yöntemi(leri) :Anlatım, Tartışma
Değerlendirme Yöntemi :Yazılı Sınav (2 Arasınav %25+%25, 1 Genel Sınav %50)
Önerilen Kaynaklar:
J.M. Bochenski, Felsefece Düşünmenin Yolları, çev. Kurtuluş Dinçer, Bilim ve Sanat Yayınları,         Ankara.
Kurtuluş Dinçer, Felsefe, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Platon, Lakhes ve Lysis diyalogları (Lysis-Lakhes, Sosyal Yayınları / Diyaloglar 2, Remzi Kitabevi)

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr