Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: ANT 103-Sosyal Antropolojiye Giriş

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci Yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Ön Koşulları: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi:3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Balkı Şafak
Dersin İçeriği:

 1. Antropolojinin kapsamı, konusu, yöntemi ve temel kavramlar
 2. Kültür kavramı ve kuramları
 3. Biyolojik ve Kültürel evrim
 4. Ekonomik ve Siyasal sistemler
 5. Kültür, Kişilik ve Toplumsal Cinsiyet
 6. Akrabalık, Evlilik ve Aile
 7. Din ve Dil
 8. Kimlik, Etnik Aidiyet ve Irk
 9. Uygulamalı Antropoloji
 10. Günümüzde Antropoloji

Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci

 1. Antropoloji ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklayabilecektir
 2. Kültür kavramını açıklayan yaklaşımları tanıyacaktır
 3. Biyolojik ve Kültürel evrim hakkında bilgi sahibi olacaktır
 4. Toplumların iktisadi ve siyasal çeşitliliğini yorumlayabilecektir, akrabalık ve toplumsal cinsiyetin toplumsallaşma süreci içindeki yerini  ifade edebilecektir
 5. İnanç sistemlerinin ortaya çıkışı, çeşitliliği ve dil-kültür ilişkilerini açıklayabilecek ve yorumlayabilecektir
 6. Kimlik, etnisite ve ırk kavramlarını açıklayabilecektir
 7. Antropolojinin uygulama alanları günümüz dünyasındaki konumu konusunda bilgi sahibi olacaktır
 8. Çağdaş dünyadaki kültürel süreçleri yorumlayabilecektir

Öğretim Yöntemi(leri): Anlatım, gösteri.
Değerlendirme Yöntemi: Ara sınav % 40,  Derse katılım % 20, Final % 40
Önerilen Kaynaklar:
Kottak, Conrad P. 2001. Antropoloji, Çev: H.Ü. Öğretim Üyeleri, Ankara, Ütopya yayınları

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr