Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: AİT 204-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 2 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 2 0 2
ECTS Kredisi: 2
Dersin Sorumlusu: Enstitü Öğretim Elemanları
Dersin İçeriği:

  • Siyasi İnkılâplar
  • (Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması)
  • Atatürk Döneminde Kurulan ve TBMM’nde temsil edilen *Siyasi Fırkalar ve Siyasal Olaylar
  • Cumhuriyet Dönemi Hukuk İnkılabı ve Yeni Hukuk Düzeni
  • Eğitim Alanındaki İnkılaplar
  • Kültür ve Toplumsal Alanda Gerçekleştirilen İnkılap Hareketleri
  • Ekonomik Alanda İnkılaplar
  • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I
  • Atatürk İlkeleri 
  • Atatürk Sonrası Türkiye( İç ve Dış Politika)

Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk Siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp  yorumlayabilecektir.
Öğretme Yöntemleri: Anlatım
Değerlendirme Yöntemi: I. ara sınav(%25, II. Ara sınav (%25), final sınavı(%50).
Önerilen Kaynaklar:
Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
Karpat, Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984.
Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara, 1974.
Safa, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988.
Zürcher, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr