Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Araş. Gör. Çiğdem Sema POLAT

     

Kişisel Bilgiler

Cinsiyeti: K

Doğum tarihi:1983

Medeni durumu: Bekâr

İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800,  Beytepe, Ankara, Türkiye

Telefon: (0312) 297 83 41

E-posta: csemapolat@gmail.com

Öğrenim Özgeçmişi

  1. Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 2006
  2. Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 2008  (Devam ediyor)

Yüksek Lisans Tez Konusu: Beden ve Bireyin Toplumsal Konumu Arasındaki İlişki: Engelli Bireylere Yönelik Bir Çalışma

Danışman: Prof. Dr. Esra BURCU

Araştırma İlgileri:

Engellilik Sosyoloji, Beden Sosyolojisi ve Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

Akademik Deneyim: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 2009-

Devam Eden Projeler:

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Öğrenim Gören Engelli Öğrenciler İçin Fiziksel Yapılanma Projesi 2009-  (Proje Asistanı)

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Esra BURCU

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

POLAT, Ç. S., “Engelliliğin Türk Atasözü ve Deyimlere Yansımasının Sosyolojik Analizi”, Uluslararası Türkiye- Mısır İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi, Kahire, 2-7 Kasım 2009

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr