Öğretim Üyeleri/Görevlileri

CEM KORAY OLGUN

Kişisel Bilgiler

    
Doğum tarihi: 24.09.1982
           

İletişim bilgileri

Yazışma adresi: Hacettepe Universitesi Sosyoloji Bölümü 06800,  Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon: (0312) 297 83 41
E-posta: cemkorayolgun@hacettepe.edu.tr

Öğrenim özgeçmişi

            1. Lisans derecesi, Sosyoloji, Selçuk Üniversitesi 2004
           
            2. Yüksek lisans derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi 2009

            3. Doktora derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Öğretim ilgileri

İletişim Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar, Metodoloji

Halen okuttuğu dersler

         

Araştırma ilgileri

İdeoloji, Söylem, Özne- İktidar

Tamamlanmış-devam eden araştırmalar

Akademik yayınlar

Makaleler

OLGUN, Cem Koray (2007a) Michel Foucault’nun İktidar Kavramına Giriş, Sosyoloji Notları, Sayı:1, Sayfa 9–15, Ankara.
OLGUN, Cem Koray (2007b) Frankfurt Okulu Düşünürlerinde Akıl Kavramı, Sosyoloji Notları, Sayı:1, Sayfa 22–31, Ankara.
OLGUN, Cem Koray (2007c) Jürgen Habermas: Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü,
İletişimsel Eylem ve Geç Kapitalizmin Doğası, Sosyoloji Notları, Sayı:2, Sayfa 10–19, Ankara
OLGUN, Cem Koray (2007d) Robert King Merton, Sosyoloji Notları, Sayı:3, Sayfa 44–49, Ankara
OLGUN, Cem Koray (2008a) Huizinga ve Oyun Kavramı, Sosyoloji Notları, Sayı:4–5, Sayfa 22–26, Ankara.
OLGUN, Cem Koray (2008b) Nitel Araştırmalarda İçerik Analizi Yöntemi, Sosyoloji Notları, Sayı:4–5, Sayfa 22–26, Ankara.
OLGUN, Cem Koray (2009a) Ernesto Laclau  Ve Chantal Mouffe: Hegemonya, Sosyoloji Notları, Sayı:7, Sayfa 18–23, Ankara.
OLGUN, Cem Koray (2009b) Marx’ta İdeoloji Kavramı, Sosyoloji Notları, Sayı: 7, Sayfa 86–94.

Diğer yayınlar ve çalışmalar
Sunumlar
“Frankfurt Okulu ve Aklın Özgürleşimi” X. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi İzmir 2004.
“İdeoloji ve Söylemin Oluşumunda Temsil Etme ve Anlamlandırma Kavramları Üzerine” XIII. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi Afyon 2007.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr