Öğretim Üyeleri/Görevlileri

YRD. DOÇ. DR. NİLÜFER ÖZCAN DEMİR


Doğum Yılı:

1966 

Yazışma Adresi :

Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Beytepe Ankara    06530   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-2978438 

e-posta :

nildemir@hacettepe.edu.tr 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ  

Doktora 

1987 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

SOSYOLOJİ  

Yrd. Doç. Dr. 

1990-


UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Sosyoloji

suç, kimlik, göç sosyolojisi, gençlik çalışmaları


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Assoc.Prof.Dr. Demet Ulusoy, Asst.Prof.Dr. Nilüfer Özcan Demir, Stiuational runaway adolescents.A study on risk factors from a Turkish sample,Int.J.Adolesc Med.Health, 2006;18(2):271-280

Assoc.Prof.Dr. Demet Ulusoy, Asst.Prof.Dr. Nilüfer Özcan Demir, Suicidal Ideation in Turkish Adolescents, Social Behavior and Personality, Volume:33, 2005, Number:6,pp.541-552.


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

"Sosyal Kalıplarımız ve Sosyal Kimliklerimiz" sosyoloji yazıları 1, 2010, sf; 389-396

Doç. Dr. Demet Ulusoy, Yrd.DoçDr.Nilüfer Özcan Demir, Doç.Dr.Aylin Görgün Baran, “Parçalanmiş Aile ve Gençlerde Sapmis Davranışlar:Lise Son Sınıf Gençliği Örneği” 6s., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi.cilt:22, sayi:2, Aralık 2006,s.61-66.

Yard.Doc.Dr.Nilufer Özcan Demir ,Ailedeki Madde Bağımlılığının Ergenin Sapmış Davranışlara Yönelmesindeki Etkisi:Lise Son Sınıf Gençliği Örneği, 10s.,Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi.Cilt:23,Sayı:1,HAziran 2006,s.119-129

Yrd.DoçDr.Nilüfer Özcan Demir, Doç. Dr. Demet Ulusoy , Doç.Dr.Aylin Görgün Baran , Aile Bireylerindeki Ruhsal Bozuklukların Ergenler Üzerine Etkisi:Lise Gençliği Örneği, 4s., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi.cilt:23, sayi:1, Aralık 2005,s.259-270.

Doç. Dr. Demet Ulusoy, Yrd.Doç.Dr.Nilüfer Özcan Demir, Doç.Dr.Aylin Görgün Baran, Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Biçimi ve Ergen Problemleri:Ankara İli Örneği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz 2005, Cilt:3, Sayı:3,s.367-386

Yrd.DoçDr.Nilüfer Özcan Demir, Doç.Dr.Aylin Görgün Baran, Doç. Dr. Demet Ulusoy, Ergenlerin Arkadaş ve Akran Grupları ile İlişkileri ve Sapmiş Davranışlar: Ankara Örneklemi, Bilig, Kış 2005, sayı:32, s.83-108.

Doç. Dr. Demet Ulusoy, Yrd.DoçDr.Nilüfer Özcan Demir, Doç.Dr.Aylin Görgün Baran, Ergenlik Döneminde İntihar Algısı:Lise Son Sınıf Gençliği Örneği, 8s., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi.cilt:22, sayi:1,Haziran 2005,s.259-270.

Doc.Dr.Demet Ulusoy ve Yard.Doc.Dr.Nilufer Özcan Demir, The Impact of Labeling In The Inclination of Adolescents to the Deviant Behaviors, Ekonomik Yaklasim, Cilt: 15, Sayi: 52-53, Güz 2004,s.255-267.

Yard.Doc.Dr.Nilufer Özcan Demir ve Doc.Dr.Demet Ulusoy , The Impact of Substance Addiction In The Family of Adolescents to the Deviant Behaviors, Ekonomik Yaklasim, Cilt: 15, Sayi: 52-53, Güz 2004,s.255-267.

Assoc.Prof.Dr. Aylin Görgün-Baran, Asst.Prof.Dr. Nilüfer Özcan-Demir, Assoc.Prof.Dr. Demet Ulusoy, A Socıologıcal Analysıs On Eatıng Dısorders Among Anorexıa And Bulımıa Nevrosa Patıents And Prımary School And Unıversıty Students As Rısk Groups In Turkey III: Media,7s., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi.cilt:21, sayi:2, Aralık 2004,s.31-42.

Asst.Prof.Dr. Nilüfer Özcan-Demir, Assoc.Prof.Dr. Demet Ulusoy, Assoc.Prof.Dr. Aylin Görgün-Baran, A Socıologıcal Analysıs On Eatıng Dısorders Among Anorexıa And Bulımıa Nevrosa Patıents And Prımary School And Unıversıty Students As Rısk Groups In Turkey II: Famıly Structure, 14s.,Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi.cilt:21, sayi:1,Haziran 2004,s.49-76.

Yard.Doç.Dr. Nilufer Özcan Demir , Osmanlı Devletinde Harem Kurumu, İstanbul Universitesi İktisat Fakultesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Sosyoloji Konferansları, Yirmi sekizinci Kitap,Universite Yayin No:4452,s.77-87.

Assoc.Prof.Dr. Demet Ulusoy, Assoc.Prof.Dr. Aylin Görgün-Baran, Asst.Prof.Dr. Nilüfer Özcan-Demir , A Socıologıcal Analysıs On Eatıng Dısorders Among Anorexıa And Bulımıa Nevrosa Patıents And Prımary School And Unıversıty Students As Rısk Groups In Turkey I : Gender, 11s., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi,Cilt:20,Sayi:2,Aralık 2003, s.41-60.

Yard.Doç.Dr.Nilüfer Özcan Demir,II.Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Feminizmi H.Ü.Ed.Fak.Dergisi,Cilt 16,Sayı 2 Aralık 1999,107-116

Dr.Nilüfer Özcan ,Suçlulukta Eğitimin Rolü ve Önemi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme Çağdaş Eğitim Dergisi,Cilt 21, Sayı 218,1996,30-36.

Nilüfer Özcan,Şiddete Dayalı Olmayan Sapmış Davranışlar ve Aile Kurumu,H.Ü.Ed.Fak.Dergisi Cilt 11,Sayı 1-2,Aralık 1994,149-158


Diğer yayınlar

Birey, Toplum, Bilim: Sosyoloji, Temel Kavramlar, Turhan Kitabevi,Ankara, 2010.


Düzenleme Tarihi :22/11/2006

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr