[an error occurred while processing this directive]

Araş. Gör. MÜGE KAMANLIOĞLU

Doğum Yılı:

21.03.1982

Yazışma Adresi:

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Telefon:

0312 297 84 25

e-posta:

mugekam@hacettepe.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/ Enstitü

Bölüm/Program

Derece

Yıl

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Lisans

1999-2003

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Y. Lisans

2004-


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Sosyoloji

Ar. Gör.

2004-….Hakemli Konferans /Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Makaleler

  • Hazırlayan: Doç. Dr. Esra Burcu, Arş.Gör. Müge Kamanlıoğlu, “Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma”, Proje Poster Sunumu, İnönü Üniversitesi, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül, (2006)- sunuldu.

  • Hazırlayan: Araş. Gör. Müge Kamanlıoğlu, “Üniversite Gençliğinin Bazı Davranışları Sapma Olarak Etiketlemesinde Aile Ve Arkadaş Grubunun Etkisi”, Poster Sunumu, İnönü Üniversitesi, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül, (2006), (sunuldu).

  • Doç. Dr. Esra Burcu (yürütücü), Doç. Dr Aslıhan Öğün, Dr. Meral Candan Çetin (ist.uzm.), Arş. Gör. Ayça Gelgeç Bakacak, Arş. Gör. Pınar Öktem, Arş.Gör. Müge Kamanlıoğlu, Arş. Gör. Rahşan Balamir, Arş. Gör. Seyithan Turan, “Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma”, Proje Poster Sunumu, Hacettepe Üniversitesi, Bilim Düşün Sanat Şenliği, 4-6 Ekim, (2005)-sunuldu.


Diğer Yayınlar

  • Müge Kamanlıoğlu, “Gençlik Sorunları” konulu Konferans, Milli Eğitim Bakanlığı Ege Lisesi.

Projeler

Adı: Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Türü: DPT destekli Proje

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Esra Burcu

Üstlenilen Görev: Proje Asistanı

Süre: 2004–2006


Düzenleme Tarihi: 20.11.2006

[an error occurred while processing this directive]