Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Doç. Dr. Dr. BİRSEN ŞAHİN

Eposta: birsahin@hacettepe.edu.tr

Üniversite

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet

Yılı

Hacettepe Üniversitesi

Sosyoloji

Lisans

(2006 Bölüm Birincisi Olarak)

1996

Hacettepe Üniversitesi

Sosyoloji

Yüksek Lisans

2000

Hacettepe Üniversitesi

Sosyoloji)

Doktora

2005



 

TAM ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

SOSYOLOJİ  

Arş. Gör.

2001-

Eryaman Lisesi

Türkiye 

Ankara 

Felsefe Grubu Öğretmeni

Öğretmen

1997-2001


AKADEMİK ÇALIŞMA ALANLARI

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Değişme

Toplumsal Kalkınma

Göç

 

ALDIĞI BİLİMSEL VE AKADEMİK ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

Hacettepe Üniversitesi

1996




 

BİLİMSEL YAYINLAR

Bilimsel/Akademik Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şahin, Birsen. “Yöneticilerin Çalışanlara Yönelik Sosyal Sorumlulukları ve Bunun Üzerinde Ailenin Etkisi: Ankara Elektronik Sanayi Örneği, Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt:22, sayı:2, Aralık 2005

Şahin, Birsen. “Üst Düzey Yöneticilerin Müşterilere, Çevreye ve Topluma Yönelik Sosyal Sorumlulukları: Ankara Elektronik Sanayi Örneği”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı:3, Güz 2005

Şahin,Birsen, Poyraz Tuğça, Öktem Pınar ve Şimşek Ayşe. “Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Asmalı Konak Dizisinin Yöre Turizmine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü e-dergisi, Ekim 2003.

Poyraz T.,Şahin B., Arıkan G., (2005), "Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Bireysel ve Kurumsal Açıdan Modernleşme Eğilimleri", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1: 1-20.

Poyraz T., Zorlu A., Şahin B., Arıkan G., (2003), "Üniversite Gençliğinin Güncel Sorunlara Bakışı: H. Ü. Sosyoloji Öğrencileri Örneği", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 1: 1-32


Bildirler/Konferanslar/Paneller

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nda Toplumsal Kalkınma Görüşü, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nu anma Toplantısı Paneli, Hacettepe Üniversitesi, Mehmet Akif Salonu, 9 Kasım 2006

Nevin Güngör Ergan ve Şahin Birsen, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gerçekleştirildiği Alanlarda Yaşayanların Bu Projelere Bakışları: Ankara Altındağ Hacılar Örneği, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2006, Malatya

İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Beypazarı Örneği, (Poster Sunumu), V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2006, Malatya

Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Asmalı Konak Dizisinin Yöre Turizmine Etkisi (Konferans), Hacettepe Üniversitesi, Bedrettin Cömert Salonu, 2003

Yayınlanan Telif Kitaplar/ Basılmış Bilimsel Raporlar

ARIKAN Gülay vd. Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004

Türkiye’de Sosyal Sorumluluğun Gelişimi ve Bazı sosyal Sorumluluk Örnekleri, Prof. Dr. Nihat Nirun’a Armağan (içinde), Hacettepe Üniversitesi Yayınları

Projeler

Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi, (2002-2004).

 

Editörlüğü Yapılan Kitaplar

Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin ve Müge Kamanlıoğlu, Prof. Dr. Nihat Nirun’a Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları


2006-2007 Öğterim Yılında Verilen Dersler

Lisans

SOS 422 Sosyal Değişme

SOS 172-2 Kurumlar Sosyolojisi

SOS 211-01 Sosyoloji Tarihi I

SOS 313-01 Sosyoloji Tarihi III

SOS 320-01 Veri İşleme ve Analizi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr