Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. AYÇA GELGEÇ BAKACAK

Kişisel Bilgiler

            Cinsiyeti: Kadın
            Doğum tarihi:1975
            Medeni durumu: Evli

İletişim bilgileri:


         Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe,Ankara, Türkiye


            Telefon: (0312) 297 83 41
            E-posta: abakacak@hacettepe.edu.tr

Öğrenim özgeçmişi

            1. Lisans derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi, 1998


            2. Yüksek lisans derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi, 2002.


            3. Doktora derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi, 2008

Öğretim ilgileri

Suç, sapma, toplumsal cinsiyet, sağlık sosyolojisi, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri

Halen okuttuğu dersler

Lisans dersleri:

 • Sosyolojiye Giriş
 • Klasik Sosyoloji Teorileri
 • İktisat Sosyolojisi
 • Sosyal Bilimlerde İstatistik Metotları

Araştırma ilgileri

Suç, toplumsal cinsiyet, sapma, hastalık ve sağlık, sosyal kontrol ve iktidar mekanizmaları,

Tamamlanmış ve devam eden araştırmalar

Tamamlanmış Projeler:

 • Proje Asistanı, Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, 2004-2006.
 • Proje Asistanı, Milli Mücadele Yıllarında ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında İz Bırakan Kadınlar, 1999-2003.

Akademik yayınlar

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Modernitenin Sosyal Kontrol Söyleminin Değişen Görünümleri”, (Rahşan Balamir Bektaş ile birlikte), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,Cilt:26, sayı:1, Haziran 2009, ss: 33-48.
 • “Media Discourses on Homosexuality and Managing Heterosexism in Turkey”, (Pınar Öktem ile birlikte), Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt:12, sayı:1, Bahar 2009, ss: 5-32.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Tebliğler

 •  “Media Discourses on Homosexuality and Managing Heterosexism in Turkey”, (Pınar Öktem ile birlikte), Art, Culture and Public Sephere: Expressive and Instrumental Values in Economic and Sociological Perspectives, 4-8 Kasım 2008, Venedik, İtalya.
 • "Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzlenen Kadın Politikaları Işığında Mesleklerinde İlk Kadınlar Üzerine Bir İnceleme", (Tülin İçli ile birlikte), V. Uluslararası Atatürk Kongresi,  8-12 Aralık 2003, Ankara, Cilt:1, Divan Yayıncılık, Ankara:2005., s.s: 83-96.

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Tebliğler

 •  “Çok Paradigmalı Sosyal Bilim Alanında Sosyoloji: Yaşanan Metodolojik Sorunlar”, I. Bilim ve Eleştiri Kongresi, 8-9 Mayıs 2008, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 •  “Sapmış “Öteki” Olarak Eşcinsellik: Etiketlenen mi? Etiketleyen mi?”, ( Pınar Öktem ile birlikte ), Türkiye’de Güncel Toplumsal Sorunlar, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2006, Ankara: Sosyoloji Derneği, s.s: 105-112.
 • “Husserl’in Fenomenolojisi’nin Sosyoloji’deki Yansıması: Fenomenolojik Sosyoloji”, Felsefe ve Sosyal Bilimler, Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5-7 Ekim 2005, Muğla, ,Vadi Yayınları, 2006, s.s: 181-192.

Poster Bildiriler

 • “Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma”, Proje Poster Sunumu, (E. Burcu, A. Öğün, P. Öktem, M. Kamanlıoğlu, R. B. Bektaş, S. Turan ile birlikte), Hacettepe Üniversitesi, Bilim Düşün Sanat Şenliği, 4-6 Ekim, Ankara, (2005).

Doktora Tezi

 • Normal / Patolojik Ayrımı Çerçevesinde Akıl Hastalığı’na Bakışa İlişkin Niteliksel Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

Yüksek Lisans Tezi

 • Modern Dönemde Becker ve Goffman’ın Yaklaşımlarında Etiketlenmiş Suçlu Anlayışı ve Günümüzdeki Yansımaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr