Bologna Kapsamında Yapılan Değişiklikler Kapsamında Mezuniyet Kredisini Hesaplamada Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA MEZUNİYET KREDİSİNİ HESAPLAMADA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR:

Bologna kapsamında yapılan değşiklikler nedeni ile öğrencilerin bazı hususlarda soruları bize ulaşmıştır. Bu kapsamda öğrencilerden gelen sorular doğrultusunda mezuniyet durumunu etkilieyecek bazı önemli konular aşağıda verilmiştir.

Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin anlaşılmayan herhangi bir konuda web sayfamızda bulabileceğiniz "Bologna Kapsamında Yapılan İntibak İşlemleri, Eşdeğerlikler Ve Lisans Programı Kitapçığı"na bakabilirsiniz.

  • 2013-2014 öğretim yılından önce bölüme kaydolmuş olan öğrencilerin, ulusal kredi sistemi kapsamındaki ders programının uygulanma ilkeleri kapsamında kazanmış oldukları haklar ve KREDİLER GEÇERLİDİR. 2013-2014 ve sonrası girişli öğrenciler ise Bologna kapsamındaki AKTS sistemine tabidirler.
  • Öğrencilerin bölüm içi zorunlu derslerden kazanmış oldukları bütün krediler bu kapsamdaki herhangi bir ders programdan kaldırılmış olsa bile bölüm içi zorunlu dersler kategorisinde mezuniyet kredisine sayılır.
  • Öğrencilerin bölüm içi veya bölüm dışı seçmeli derslerden kazanmış oldukları bütün krediler herhangi bir ders programdan kaldırılmış olsa bile ait olduğu bölüm içi veya bölüm dışı seçmeli dersler kategorisinde mezuniyet kredisine sayılır.
  • Öğrenciler 2013-2014 program değişikliği kapsamında programa eklenmiş veya seçmeli statüden zorunlu statüye geçirilmiş olan bölüm zorunlu dersleri almakla sorumlu değildirler, ancak isterlerse bu dersleri programlarına kaydedebilirler. Ancak böyle yapmaları halinde bu derslerle ilgili sorumlulukları zorunlu dersler kapsamında değerlendirilecek olup, seçmeli derslerde olduğu gibi bu dersleri program kayıtlarından sildirip yerine başka bir ders alamazlar.
  • Öğrenciler, 2013-2014 öncesi yürürlükte olan ders programında yer alan ve alıp başarısız oldukları veya sorumlu oldukları halde herhangi bir sebeple almamış oldukları zorunlu ve seçmeli derslerin yerine bu derslerin yeni programda gösterilmiş olan eşdeğerlerini alırlar. (Bologna Kapsamında Yapılan İntibak İşlemleri, Eşdeğerlikler Ve Lisans Programı Kitapçığı'ndaki derslerin eşdeğerlik tablosu EK2'de gösterilmiştir)
  • Herhangi bir bölüm içi zorunlu dersin programdan kaldırılmış olmasından dolayı zorunlu ders kredilerinde eksiklik oluşacak olan öğrenciler bu ders/dersler yerine bölüm içi zorunlu veya seçmeli bir ders/dersler almak suretiyle eksik kredilerini tamamlarlar.
  • 2013-2014 öğretim yılında uygulamaya konulmuş olan yeni ders programı ile birlikte daha önceki program veya programlarda zorunlu ders statüsünde iken seçmeli ders statüsüne geçirilmiş olan bir dersten başarısız olmuş olan öğrenciler ilgili dersi almaktan muaftırlar. Bu durumdaki öğrenciler ilgili dersin eşdeğeri olan yeni dersi veya bir bölüm içi başka bir seçmeli dersi programlarına kaydederler ve bu dersten kazanacakları kredi bölüm zorunlu dersleri kategorisinde mezuniyet kredilerine sayılır.
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr